Sprogbånd. Forfatteren Thor Lange er en af litteraturhistoriens særeste og mest bemærkelsesværdige skikkelser. Han blev optaget i den russiske adel og drev et gods syd for Kyiv.

En dansk gralsridder i Ukraine