Leder. Trine Bramsen er i hast ved at ødelægge grundlaget for, at Danmark kan uddanne militærfolk af høj kvalitet. Alene denne sag er rigeligt til at fjerne hende fra posten.

Befri Peter Viggo

FORSVARSAKADEMIET er en selvstændig og uafhængig institution under Forsvarskommandoen. Det står øverst på akademiets hjemmeside, og det ville være lidt morsomt, hvis det ikke var så tragisk. På kort tid har forsvarsminister Trine Bramsen og hendes ministerium nemlig invaderet og besat akademiets vigtigste princip og undergravet dets evne til at udføre dets afgørende opgave. Selvstændig og uafhængig? Akademiets forskere udstøder for tiden en stille, sørgmodig latter over hykleriet. Institutionen er blevet en lydstat i ministeriets lille imperium, styret af en egenrådig og paranoid minister.

ER det for hård en beskrivelse? Slet ikke. Forsvarsakademiet uddanner folk til Danmarks forsvar. Her bliver man sergent eller officer, ligesom man kan tage masteruddannelser og kvalificere sig til højere lederstillinger i Forsvaret. Som alle seriøse akademiske institutioner er uddannelserne forskningsbaserede, og det er højt kvalificerede undervisere og forskere, der arbejder med militær strategi, teknologi, cyberkrigsførelse osv. Og forskning, ja, den må som bekendt være fri, selvstændig og uafhængig for at være god.

SYMPTOMET på elendigheden har et navn: Peter Viggo Jakobsen. Ham kan man finde på listen over akademiets ansatte: cand.scient.pol., ph.d. i international politik og lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier, står der. Her lyder det, at Jakobsen ofte »udtaler sig i medierne om forsvars- og sikkerhedspolitiske emner«, og at han har »vundet flere formidlingspriser«. Mere sandt ville det være, hvis hans chefer rettede det til, at han udtaler sig sjældnere og forhåbentlig ikke vinder flere formidlingspriser.

PÅ sagen kan man forstå, at Forsvarsministeriet med Bramsen i spidsen ønsker akademiets medarbejdere forvandlet fra frie forskere til underkuede fuldmægtige. Som Weekendavisen beskrev i sidste uge, har Bramsen længe været irriteret over Peter Viggo Jakobsens offentlige udtalelser. Bægeret flød over, da han i forbindelse med evakueringen fra Afghanistan kommenterede samarbejdet med Pakistan, der bistod Danmark med den kaotiske exit. Måske skulle vi skrue ned for rosen til vores pakistanske venner, sagde han: Var det ikke for Pakistans destruktive politik, ville der slet ikke have været noget Taleban, sagde Jakobsen. Det er den skinbarlige sandhed, og det er jo netop den, man har frie forskere til at udforske og formidle.

ALVORLIG er sagen virkelig: Trusler om sanktioner, herunder en mulig udflytning af hele akademiet, udgik fra ministeriets top, og akademiets kuede ledelse bad den åbenmundede forsker om at koncentrere sig om andet end væsentlige offentlige debatter om dansk sikkerhedspolitik. Han har barrikaderet sig og har muligvis fået mere tid til at indrette sin garderobe. Men sagen har generel effekt: Forskerne på akademiet er blevet meget opmærksomme på, hvordan de formulerer sig – for ikke at vække ministeriets vrede.

KONTROLSYGE er udbredt i den socialdemokratiske regering, og forsvarsministeren er særlig hårdt ramt. Det er i forvejen betændt for en institution, der skal forske og uddanne folk med henblik på den højest mulige kvalitet og viden, at den er institutionelt sammenvokset med ministeriet. Det er som bekendt problematisk, når universitetsforskere fra tid til anden ender i lommen på økonomiske interesser, men når det gælder militær forskning og uddannelse, er elendigheden sat i system: Peter Viggo Jakobsen er jo ansat i Forsvaret. Det svarer til, at lektorerne på jura fik deres løn af Justitsministeriet. Egentlig burde man lave hele dette potentielt korrupte system om og sætte Peter Viggo Jacobsen og hans kolleger fri af ministeriet. Da det har lange udsigter, kræver den nuværende konstruktion en politisk ledelse, som vil gå i krig for at sikre akademiets frihed. Det vil Bramsen ikke, tværtimod. Hun er ved at ødelægge grundlaget for Danmarks uddannelse af militærfolk af høj kvalitet. Alene denne sag er rigeligt til at fjerne hende fra posten. Alt andet vil være uansvarligt.

Find frem, læs eller genlæs Weekendavisens tidligere ledere i oversigten her.