Skabelse. Med sin isnende fortolkning af Olga Ravns Mit arbejde understreger Liv Helm sin position som en af landets væsentligste iscenesættere.

Aflagt ankomstkanal