Fremdrift. Miljøpartier erobrer minister- og borgmesterposter som aldrig tidligere. Men kan de fuldføre forvandlingen fra partier for velstillede økohumanister til egentlige folkepartier? Meget vil afhænge af valget i Tyskland, hvor De Grønne kaprer borgerlige vælgere.

Grøn front
        
Skribenternes avis

Anna Raaby Ravn

Christian Bennike

Leny Malacinski

Christoffer Zieler