Forankret. Digter Nanna Storr-Hansen præsenterer Bodil Bech i et udvalg, der placerer den vidtspændende digter i kosmos anno 2021.

Rugevarme vers