Fribytter. Amerikanske Chris Kraus og danske Nina Bolt har begge skrevet romaner om den franske forfatter og politiske tænker Simone Weil og hendes invaliderende idealisme.

Den filosofiske marsmand