Kommentar. Overvægtige rammes hårdere af COVID-19. Hvornår får vi en national indsats mod fedmeepidemien?

Fed slagside