Ordensregler. Der er ikke brug for lynchstemning, men for ansvarsfølelse.

Ansvaret for Borup

Offentligheden kender ikke alle detaljer om, hvad der er foregået på Borup Skole, men hvad TV 2 har kunnet rapportere i denne uge, er også rigeligt slemt. En lille gruppe elever har angiveligt begået seksuelle og voldelige overgreb mod deres jævnaldrende kammerater over lang tid, uden at de voksne, som har opsyn med børnene, har formået at gribe ind.

I ugens løb har medier berettet om talrige henvendelser fra forældre rundtom i landet, der heller ikke med sindsro har kunnet sende deres barn i skole. Til DR siger lederen af organisationen Skole og Forældres forældrerådgivning, at man jævnligt får besked om Borup Skole-lignende sager.

Ubehaget forstærkes af oplysningen om, at de elever, der har forvoldt skaden, stadig går på skolen. Det er et forhold, der har fyret op under brushovederne på X.

»Køge: Børn på 6-11 år bliver udsat for overgreb og voldtægter. Skoleledelsen smider ikke eleverne ud – et ansvars- og omsorgssvigt af kæmpe dimensioner,« skrev kulturministeren, som var blandt de hurtigst iltre.

Siden har politikere fra Dansk Folkeparti forlangt, at skoleledere får lov til permanent at bortvise elever, der opfører sig forfærdeligt. Om nødvendigt må forældrene ifølge partiet selv overlades at give deres barn den skolegang, som alle børn skal have ifølge loven.

Det er en logik ud af Harry Potter, hvor det jo er så enkelt, at en magisk hat sorterer børnene, så de – stort set – færdes blandt ligesindede. De ædle børn sendes til afdelingen Gryffindor, de onde børn ryger i kælderen, hvor Slytherin-fløjen ligger. Harmoni!

Men sender man dem hjem permanent, risikerer man at forvandle slemme børn til værre. Det er ikke utænkeligt, at et barn, der begår et alvorligt overgreb, selv er blevet udsat for noget uhyrligt derhjemme.

I nogle tilfælde ville det nok hjælpe, hvis skolelederen sender et barn, der skaber problemer, til en ny skole, væk fra sine kumpaner og sin magtbase, men noget tyder på, at det sjældent sker.

Dermed, må man forstå, er uvorne børn låst til deres skole, og det er op til de øvrige børn at søge væk, hvis de vil finde tryghed og trivsel. Historier om klasser, der halvvejs affolkes på grund af en enkelt elevs adfærd, er ikke ukendte blandt forældre med børn i skolealderen.

Hos DR hed det onsdag i P1 og på dr.dk, at en skoleleder kun kan flytte en elev til en ny skole, hvis den modtagende skoles leder accepterer dette.

Sådan lyder Vejledning til bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen dog ikke. I denne tekst, som udlægger folkeskoleloven, står, at det i sidste ende er kommunalbestyrelsen, der træffer en afgørelse, hvis to skoleledere er uenige om, hvem der – om man så må sige – skal have aben.

Spørgsmålet er ikke, om der er behov for nye regler, men om skoleledere og kommunalpolitikere tør bruge dem, de har.

En tidligere version af denne kommentar har været bragt i Weekendavisens nyhedsbrev Dagen ifølge.