Sundhedstrussel. Et udbrud af luftvejssygdomme blandt børn i Kina har vakt epidemiologers bekymring. Det er ikke starten på en ny pandemi – men et tegn på de udfordringer, vi kan få med resistente bakterier.

Vores alle sammens problem