Selvstudier. Ny antologi lancerer det aktivistiske forskningsfelt Fat Studies i Danmark. Men er det forskning, når facit er givet på forhånd?

Tyk og stolt