Reportage. Den tyske alkoholkultur – og selvforståelse – er truet af den voksende sundhedsbevidsthed og fremvæksten af alkoholfrie alternativer. Et sted holder de dog stadig stand: ved oktoberfesten i Bayern.

Lige til øllet