Flaskepost. Dronningen opfordrer danskerne til mådehold, og der er faktisk en lang tradition for, at danske regenter vil have folket til at finde det tykke uldtøj frem.

Træk en gammel sweater på

I nytårstalen 2022 opfordrer Dronningen danskerne til mådehold, og »når både energipriserne, fødevarepriserne og huslejen stiger«, endda i krigstid, bliver pluralis majestatis, det kongelige »vi«, til et folkeligt »vi«: »Vi må alle tænke over, hvordan vi vil gribe problemerne an«. Dronningen fortsætter: »For en del er det nok et spørgsmål om at finde den tykke sweater frem.« Hun minder om, at »man måtte gøre mange ting på nye måder«, men at »man klarede skærene« under krisen i 1970erne.

Der er faktisk en lang tradition for, at regenten opfordrer folket til at finde det tykke uldtøj frem. Danske konger har ikke blot efterlyst mådehold, men ved straffelov forbudt, at de laveste stænder førte sig frem i prangende kluns. Formålet med det micromanagement, som Nationalmuseets luksusforsker Mikkel Venborg Pedersen i sin disputats, Luksus. Forbrug og kolonier i Danmark i det 18. århundrede (2013), kalder »reguleringstrang«, var oprindeligt at sikre tydelige statusforskelle i fremtoning stænderne imellem.

Fra samfundets formelle lagdeling ved enevældens indførelse i 1660 til demokratiets indførelse i 1849 – og med stadig lettere adgang til lækre sager fra kolonierne – skulle det undgås, at undermennesker beruset af honnette ambitioner svøbte deres bondske legemer i flitterstads og fed silke.

I 1683 – for 340 år siden og 23 år efter enevældens indførelse – skriver Christian 5. derfor i majestætisk flertal, at »Vi fornemme, hvorledes den store Overdaadighed i Klæder, samt Mad og Drikke til Bryllupper, Barseler og Giestebudde saaledes tager overhaand, at Gud derover høyligen maa fortørnes, og mange deres Middeler unyttig bortsætter, og der over omsider geraader udi yderste Ruin«.

Således camoufleret som økonomisk formynderi og bakket op af selv Guds fortørnelse forbyder Christian 5. med utrolig detaljerigdom blandt andet brug af »Perler og alle slags Ædelsteene, Guld og Sølvstykker, og alle slags Silke, Stoffer med Guld og Sølv udi, som her udi Landet vorder forarbeidet: Guld og Sølv-Kniplinger og Galuner: Kiorteler med Ryg-Sabeler underforret: Alle slags hvide og andre Kniplinger« for alle andre end »de 7 første Classer i den af Os allernaadigst giorde Rangs-Ordning«.

Qvindfolkene maae aldeles ey bære Silketrøyer eller Skiørter, eller Silke-Tørklæder, dog maae de bære en Silkehue, og Trøye og Skiørt af Kram-Tøi.

Kong Christian 7, »Forordning om Overdaadigheds Indskrænkning« (1783).

100 år senere, 20. januar 1783 – for præcis 240 år siden – udsteder Christian 7. sin omfattende »Forordning om Overdaadigheds Indskrænkning«, og de nærmere konsekvenser for bondestanden specificeres i marts samme år:

»Vi ere komne i Erfaring om, hvorledes Overdaadighed i Bondestanden paa nogen Tiid haver tiltaget, saavel i Vort Rige Danmark som Norge, deels i Mad og Drikke deels i Klædedragt, saa at Bønderne ikke lade sig nøie med de Ting, som Landet frembringer, men skal paa sine Steder være yppige med Viin og Caffe og Klæder af fremmede Tøier at bruge, hvormed denne Stand forarmes og Pengene til Fremmede udgaaer af Landet.«

På den baggrund, for at »forebygge slig skadelig Ødselhed«, præsenterer kongen lidt af en partykiller: Bønderne må ikke længere drikke kaffe, te og vin, deres bryllupper må ikke tælle mere end 32 gæster, og festen må kun vare én dag.

Desuden må »ingen af Bondestanden paa Landet ung eller gammel, gift eller ugift, bære andre Klæder end af hjemmegjort Tøi, som Vadmel, Værken og andet deslige; Qvindfolkene maae aldeles ey bære Silketrøyer eller Skiørter, eller Silke-Tørklæder, dog maae de bære en Silkehue, og Trøye og Skiørt af Kram-Tøi«. Sognefogeder og lensmænd skal føre kontrol med den jævne beklædnings eksekvering.

På disse 100 år fra 1683 til 1783 er årsagen til regentens overdådighedsreguleringen skiftet fra statussikring – at begrænse luksus til kongehus og adel – til hindring af økonomisk forarmelse ved import og overforbrug.

Med nutidens juridiske konstruktion konstitutionelt monarki, hvor enevælden er afskaffet, og det trimmede kongehus er en slags republikanske gidsler, skal regenten overbringe statsministeriets råd til bønderne, men med majestætisk tyngde. I krisetid kan kongehuset visuelt understrege nøjsomhedsbudskabet, ved at deres gallakjoler genbruges i direkte tv.

Hver uge bringer Weekendavisen afgørende gammelt. Læs tidligere ‘Flaskepost’ her.