Kommentar. Vi mangler en ideologibefriet, dynamisk litteraturkanon med en cyklus som et folketingsvalg eller en slutrunde.

Apokryf kanon