Kommentar. Det er en uskik at anvende citater uden kontekst – både når man vil kritisere muslimer, og når man vil skønmale religionen.

Korankirsebær