Liv. Mens alles øjne er rettet mod Mars, er måner kommet i høj kurs. Både exomåner og måner her i solsystemet. De er et godt pejlemærke for liv.

Månekræfter