24 spørgsmål til professoren. Hvorfor er velfærdssamfundet overraskende ringe til at løfte dem på samfundets bund? Lone Frank spørger sociolog Signe Hald Andersen.

Velfærdssamfund uden virkning?

Den sociale arv vejer lige så tungt i Danmark som i USA, og herhjemme bliver sammenhængen mellem forældre og børns uddannelse samt økonomi stadig stærkere.

Sociolog Signe Hald Andersen undersøger marginalisering og forsøger at forstå, hvorfor velfærdssamfundet i overraskende ringe grad er i stand til at løfte dem på samfundets bund.

Podcasten er støttet af Carlsbergfondet.

Side