Kommentar. Hvad er værst? At Adam Oehlenschläger får ingenting eller næsten ingenting for Guldhornene?

0 kr. før moms
De skriver Weekendavisen

Anna Libak

Jon Hustad

Henrik Dørge

Lone Frank