Skamstøtte. Dansk forsker fremsætter ny fortolkning af Danmarks politik over for Grønland i efterkrigsårene. Det er et væsentligt korrektiv til kolonihistorien, men kritikken er desværre også lige lovlig endimensionel.

For Danmarks skyld