Livsprojekt. Lige siden sin polemiske debut har Suzanne Brøgger fremstillet det nordiske middelklassemenneskes synkelodder. I hybridbogen Med egen hånd reviderer hun sine oprindelige antagelser, men hendes hovedanliggende er fortsat frigørelsens veje – og pris.

Kristuslegenden og de sårede divaer
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen

Klaus Rothstein

Anna Libak

Magnus Boding