Livsprojekt. Lige siden sin polemiske debut har Suzanne Brøgger fremstillet det nordiske middelklassemenneskes synkelodder. I hybridbogen Med egen hånd reviderer hun sine oprindelige antagelser, men hendes hovedanliggende er fortsat frigørelsens veje – og pris.

Kristuslegenden og de sårede divaer