Umami. Den videnskabelige forklaring på, hvorfor østers og champagne udgør så fortræffelig en kombination.

Synergiens fest