Landbrug. Flittige myrer dyrker deres føde selv. De fodrer svampe med blade og sørger for, at de får de rette næringsstoffer.

Hvis Jens Hansen var en myre