Kapitalisme. Det er en myte, at det selvorganiserede danske landbrug var rygraden i dannelsen af det moderne, velstående Danmark.

Fantasier om bondelandet
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen

Skribenternes avis

Anna Libak

Klaus Rothstein

Magnus Boding

Morten Beiter