}
Kapitalisme. Det er en myte, at det selvorganiserede danske landbrug var rygraden i dannelsen af det moderne, velstående Danmark.

Fantasier om bondelandet
Skribenternes avis

Morten Beiter

Marta Sørensen

Klaus Rothstein

Tine Eiby