Kommentar. Politik bør overlades til politikerne. Også under en pandemi.

Afkoblet
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Skribenternes avis

Hans Mortensen

Aske Munck