Omsorg. Reformen af erhvervsuddannelserne skulle skaffe flere faglærte. Men på SOSU-området er det stik modsatte sket.

Væk med de varme hænder