Anklage. Magtspil og Kammeradvokatens nidkære, men angiveligt inkompetente granskning af Seruminstituttet truer med at ødelægge et verdensførende forskningsmiljø.

Giftigt sandheds­serum