Kommentar. Flokimmunitet var et dødfødt politisk projekt, der forhåbentligt ender som en parentes i den danske coronahistorie.

En syg idé