Dilemma. Grundloven sikrer retten til at forsamle, forene og ytre sig. Kan den – og bør den – også sikre retten til et sundt og bæredygtigt klima?

Guld og grønne love
De skriver Weekendavisen

Anna Libak

Jon Hustad

Henrik Dørge

Lone Frank