Dilemma. Grundloven sikrer retten til at forsamle, forene og ytre sig. Kan den – og bør den – også sikre retten til et sundt og bæredygtigt klima?

Guld og grønne love
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen

Skribenternes avis

Anna Libak

Klaus Rothstein

Magnus Boding

Morten Beiter