Feriebilleder. Sydddansk Universitet afviser, at billeder af en voksen topatlet i bar overkrop har udløst en tjenstlig påtale. Hvilke billeder har så bragt professor Erik Albæk i fedtefadet?

Kafkask krænkelses­sag