Køn. Kvinder vælger oftere traditionelle kvindefag i lande, som er rigere og har en højere grad af ligestilling. Som i Skandinavien. Hvordan ser feministiske bevægelser på dette paradoks?

Frihed, lighed, forskellighed