Kulturkapitalisme. Dannelse er ikke bare et bluffnummer, som gør børn i stand til at snøre lærerne og skaffe sig ufortjent høje karakterer. Danske sociologer har efterprøvet Bourdieus berømte teori og viser, at kulturel kapital faktisk gør børnene dygtigere.

Gummicheck med dækning