Sprog. En dag begynder en meget dygtig tolk at sige mærkelige lyde i stedet for ord. Hvad fejler han dog?

Tolkesygen