Brutalitet. Sara Omar skriver om ultimativ undertrykkelse og aggressiv livsvilje, men det litterære niveau er beskedent.

Skyggedanskeren