Borte. Så snart et dyr forsvinder, glemmer vi, at det var der. Derfor må vi skele til historiske kilder, når et naturområde skal genoprettes.

Ude af øje