Rewilding. Fortidens dyreliv skaber fremtidens natur. Lysåbne landskaber med stor artsrigdom er de foreløbige resultater af at genudsætte Stenalderens vilde heste, okser og bisoner.

Genskabt vildskab