Rewilding. Fortidens dyreliv skaber fremtidens natur. Lysåbne landskaber med stor artsrigdom er de foreløbige resultater af at genudsætte Stenalderens vilde heste, okser og bisoner.

Genskabt vildskab
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen