Sygdomsfremkaldende. En hidtil ukendt dagbog fra befrielsesdagene kaster nyt lys over forholdene for de internerede landssvigere: »Langt værre end det, Tyskerne har budt danske Fanger«.

Livsfarligt lægeløfte