DEBAT. Grundige undersøgelser og løbende information er gået forud for Nyborg Slot-projektet, siger Slots- og Kulturstyrelsen.

Forandringer vil styrke formidling

 

Jesper Hermansen, direktør for Slots- og Kulturstyrelsen.

Der er ingen tvivl om, at Nyborg Slot er et yderst betydningsfuldt fortidsminde, som har spillet en væsentlig rolle i danmarkshistorien gennem Middelalderen og Renæssancen. Det er også åbenlyst, at det endelige projekt, som er blevet tilrettet ad mange omgange, kommer til at ændre den visuelle oplevelse af Nyborg Slot, man får i dag. Og jeg er, som den øverste ansvarlige i Slots- og Kulturstyrelsen,meget opmærksom på, at et projekt som dette vækker stærke følelser.

Der er mange gode grunde til, at Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at tillade forandringerne på Nyborg Slot, ligesom der var andre gode grunde til stede, da der i 1970erne til 1990erne blev givet tilladelse til en omfattende forandring af Koldinghus, som også er et betydningsfuldt fortidsminde og bygningsfredet anlæg.

Læs også kritikken af projektet i et debatindlæg fra denne uges avis: »Lusk og uredelighed«

Sagen er, at Nyborg Slot gennem århundreder, ja, stort set gennem hele sin eksistens, har været udsat for talrige nedrivninger, ombygninger og markante ændringer. Selv den eneste fløj på Nyborg Slot, der eksisterer i dag, nemlig Vestfløjen, undergik betydelige ændringer for blot hundrede år siden, og det var i øvrigt ændringer, der var tænkt som første del af et nyt og samlet borganlæg. Flere af de ændringer, der er foretaget, har med tiden gjort det vanskeligt at forstå Nyborg Slot som det firfløjede forsvarsanlæg, det var, da slottet spillede en afgørende rolle i danmarkshistorien. Det er den formidling, de kommende forandringer vil styrke.

Når projektet står færdigt, vil de besøgende møde den smukt restaurerede vestfløj, der i den grad trængte til en kærlig hånd, og som – sammen med den nye udstillings- og formidlingsfløj – vil give en klar fornemmelse af et borganlæg. I samspil med ridderturneringspladsen uden for borgområdet og det forhøjede vagttårn, hvor man tydeligt kan skelne mellem den ældste og den nye del af tårnet, vil man få et langt mere umiddelbart og vigtigt indtryk af, hvad anlægget har rummet og betydet gennem tiderne. Når det gælder forhøjelsen af Vagttårnet, kan jeg berolige med, at der naturligvis i afgørelserne er stillet krav om dokumentation for de eksisterende mures bæreevne, før der bygges videre på tårnet, hvor målet er, at det igen kan blive en udsigtspost med frit udsyn til skibene i Storebælt.

Vi gør ikke det her ud af det blå. Der ligger grundige overvejelser og forundersøgelser forud for planerne for de nye udstillings- og formidlingsforhold på Nyborg Slot, som blandt andet omfatter arkæologiske udgravninger med minutiøse kortlægninger af fortidsminderne i det område, hvor eksempelvis udstillings- og formidlingsbygningen skal opføres. På den måde har arkæologerne sikret, at der ikke bliver ødelagt væsentlige historiske spor, når der sættes bærende pæle i jorden, og vi bygger imellem de fortidsminder, der ligger skjult under overfladen ud fra de detaljerede kortlægninger, som arkæologerne har udarbejdet. Ud over at sikre, at der ikke går fortidsminder i jordlagene tabt, har de arkæologiske undersøgelser bidraget med en stor mængde ny og afgørende viden om Nyborg Slot, som har stor værdi for forståelsen af den gamle kongeborg.

Ifølge foreningen Kultur & Arv skulle Slots- og Kulturstyrelsen have forsøgt at holde offentligheden og fagkundskaben udenfor i processen omkring Nyborg Slot. Det er ikke en beskrivelse, jeg kan genkende. Tværtimod har både styrelsen og projektets øvrige parter løbende informeret om projektet både gennem borgermøder, på parternes hjemmesider og i form af nyheder og pressemeddelelser. Endvidere har styrelsen besvaret en særdeles lang række aktindsigter fra borgere, interessenter og foreninger, ligesom både Nyborg Kommune og Østfyns Museer har stået til rådighed for at forklare detaljer om projektet under hele processen. Senest har Nyborg Kommune opstillet en pavillon på voldterrænet ved Nyborg Slot, hvor projektet bliver formidlet.

Jeg kan oplyse, at projektet i Nyborg bliver udført på baggrund af et aktstykke, som er godkendt af Folketinget, og projektet har i løbet af de sidste to år flere gange været forelagt styrelsens rådgivende organer. Jeg er derfor på ingen måde enig i, at afgørelserne er hastet igennem, som foreningen Kultur & Arv skriver. Det Særlige Bygningssyn, der rådgiver Slots- og Kulturstyrelsen om spørgsmål om bygningsfredning- og bevaring, som består af højt kvalificerede arkitekter og kulturhistorikere, har udtalt sig positivt om projektet i flere af projektets faser – ligesom Arkæologisk Arbejdsgruppe, der består af en række af landets førende arkæologer, og som blandt andet rådgiver styrelsen om arkæologiske undersøgelser og strategier for det arkæologiske arbejde, har forholdt sig til projektet. Jeg opfordrer alle, der måtte have interesse i styrelsens grundige og detaljerede afgørelser, til at læse dem på styrelsens hjemmeside, www.slks.dk.

Jeg er yderst bevidst om, at Slots- og Kulturstyrelsen både har ejeransvar og myndighedsansvar for Nyborg Slot. Det er meget væsentligt for os at holde de to dele af vores ressortområde adskilt, og vi har klare retningslinjer for de respektive roller, vi har, og dem har vi fulgt gennem hele processen. Retningslinjerne kan man læse mere om på hjemmesiden. Når Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelser eller giver væsentlige dispensationer i forhold til lovgivningen, er det vigtigt for mig at understrege, at det ikke sker på baggrund af den enkelte embedsmands beslutning. Myndighedsbehandlingen foregår i et tæt samarbejde mellem yderst kompetente og dedikerede medarbejdere og deres chefer, og i sidste ende er det – som direktør for styrelsen – mit ansvar.

 

Dette er et debatindlæg og udtrykker derfor alene skribentens holdning. Du kan indsende forslag til en et debatindlæg på opinion@weekendavisen.dk.

 

Læs også Poul Pilgaard Johnsens artikel fra juni 2018 om projektet og kritikken af det: »Stormløb på Nyborg Slot«

Læs også kritikken af projektet i et debatindlæg fra denne uges avis: »Lusk og uredelighed«