Migration. Strømmen af migranter over den centrale middelhavsrute er taget til hen over sommeren, men ikke så meget på grund af ngo’ernes redningsskibe som menneskesmuglernes nye tricks og verdens skæve gang.

Den trojanske kutter