Små ydelser. De fattiges børn er et stort tema i regeringsforhandlingerne. Særligt én analyse har sat dem på dagsordenen. Men omfanget af fattigdom beror på opgørelsesmetoden.

Når pengene ikke rækker