Rejseminder. Det vrimler med spor efter Frans af Assisi mellem Rom og Venedig. Hos Jørgen Johansen får vi udlagt nogle af dem.

Mellem venner