Jura & etnicitet. Religion eller kultur kan aldrig undskylde kriminalitet. Det bliver nu fastslået i straffeloven. Den nye retspolitiske aktion kommer som konsekvens af en byretsdom.

Spøgelset fra Næstved