Vitale dråber. På grund af EU-juraen kan Danmark ikke længere kræve, at plasma fra danske bloddonorer skal anvendes til patienter herhjemme. Derfor må dansk plasma ikke have forrang for plasma fra udenlandske donorer, der bliver betalt for aftapningen.

Blodpenge