Travetur. Den redigerede udgave af Virginia Woolfs 26 dagbøger findes nu på dansk. Woolf knudrer gennem sit forfatterskab og afslører, hvor slidsomt et praktisk arbejde skrivningen er. Men hverken geniet eller det inderste sind kommer rigtigt til syne.

Dagbøger fra dyndet
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Skribenternes avis

Hans Mortensen

Aske Munck