Disruption. Ny teknologi sætter strøm til gammel reformpædagogik, så gruppearbejde, håndgerning og emneuger genopstår i nye udgaver. Opskriften er amerikansk, og forrest går den konservative borgmester Michael Ziegler og Høje-Taastrup Kommune, som vil bruge 420 millioner kroner på at bygge »Fremtidens skole« i tæt samarbejde med det private erhvervsliv.

Eleven opdateres