Puntland. Danmarks og NATOs krigsskibe vendte før nytår triumferende hjem fra Somalia efter næsten helt at have udryddet pirateriet. Men allerede nu er piraterne igen en trussel mod skibstrafikken. De har tjent fedt på at smugle migranter, mens de har ventet på chancen for igen at kapre skibe.

Piraterne er tilbage