Geografisk arv. Vore forfædres livsbetingelser er en af forklaringerne på uligheden mellem verdens lande i dag, mener økonomer. Det kan skyldes, at fortidens geografi er indlejret i vores kultur og sprog. Men alt behøver ikke at være givet på forhånd.

Af jord er du kommet