24 spørgsmål til professoren. Tredje og sidste del i miniserie i 100 året for Niels Bohrs Nobelpris i fysik.

Livet er kaos

Hvad er liv? Biologerne tager fysikken til hjælp for at forstå cellernes inderste hemmeligheder.

Fysikerne Mogens Høeg Jensen og Mathias Heltberg belyser proteiners turbulente liv og forklarer, hvorfor kaosteori kan være vejen til at opklare kræft.

24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.