24 spørgsmål til professoren. Hjerneforsker Ole Jensen er gæst hos Lone Frank.

Hjernen er et orkester

Hjernen skal forstås som et komplekst system af netværk, der svinger sammen i koordineret rytme og takt.

Den overordnede ‘melodi’ former vores bevidsthedstilstand, fortæller hjerneforsker Ole Jensen, der forklarer, hvordan hjernesygdomme måske kan behandles med påvirkning af den indre rytme.

24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.