Udødelighed. Måske har Ringenes herre inspireret dronning Margrethe til at abdicere. Værket advarer i hvert fald mod at klamre sig til magten for længe.

Ringenes dronning