Illumineret. I manisk tempo tager en inspireret Bob Dylan i en ny bog 66 væsensforskellige sange under intens behandling og sætter i processen eksistensens grundvilkår under lup.

Storhed og dårskab