24 spørgsmål classic. Det er mikrobernes planet, og vi er bare deres redskaber, siger ugens gæst endokrinolog Oluf Borbye Pedersen.

Mærk dit mikrobiom

Samfundet i vores tarme bestemmer vores sundhedstilstand og påvirker vores hjerne og adfærd. Mangfoldighed er godt, mens et artsfattigt mikrobiom giver problemer.

Men glem alt om mælkesyrebakterier i kapsler – mikrober vil have fiberrig kost.

24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.